0344 - 667 693 info@malifestyleclub.nl

Privacy Beleid
Uw privacy is van cruciaal belang voor ons. Daarvoor hebben we dit beleid opgebouwd. Met het einde zou u moeten zien hoe wij het gebruik van individuele gegevens verzamelen, gebruiken, delen en onthullen. De volgende gegevens blauwdrukken ons privacy beleid.

  • Vóór of bij het verzamelen van persoonlijke informatie, zullen we de doeleinden identificeren waarvoor informatie wordt verzameld.
  • We verzamelen en gebruiken alleen individuele gegevens met als doel te voldoen aan de redenen die door ons zijn aangegeven en voor andere goede doeleinden, tenzij we de instemming van de betrokken persoon of zoals vereist door de wet krijgen.
  • We zullen alleen individuele gegevens bijhouden die essentieel zijn voor de bevrediging van die redenen.
  • We verzamelen individuele gegevens op juridische en redelijke wijze en waar passend, met de informatie of instemming van de betrokken persoon.
  • Persoonlijke informatie moet belangrijk zijn voor de redenen waarom deze moet worden gebruikt en in de mate die essentieel is voor die redenen moet het ook nauwkeurig, af en bijgewerkt zijn.
  • We beschermen individuele gegevens door beveiligingsschermen tegen tegenslag of inbraak en ook van ongeautoriseerde toegang, onthulling, duplicatie, gebruik of wijziging.
  • We zullen klanten altijd toegang geven tot ons beleid en onze procedures voor het beheer van individuele gegevens.

We zijn gericht op het leiden van onze onderneming volgens deze normen met een specifiek einddoel om te garanderen dat de privacy van individuele gegevens veilig is en wordt onderhouden.

Shares
Share This