0344 - 667 693 info@malifestyleclub.nl

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN “MA Lifestyle Club”

Kleding en instructievoorschriften
Voor de sportruimtes dient u te allen tijde schone sportschoenen mee te brengen en alleen binnen te dragen en een handdoek te gebruiken. U dient zich te houden aan de overige door MA Lifestyle Club opgestelde instructies en vastgestelde reglementen.

Abonnement
Een abonnement bij MA Lifestyle Club geeft recht op het gebruik maken van alle aangeboden activiteiten, mits er niet door MA Lifestyle Club aangegeven wordt dat een activiteit extra kosten met zich meebrengt of dat er een beperking geldt op de toegang tot de lessen. Een abonnement bij MA Lifestyle Club gaat men aan voor onbepaalde tijd. De abonnementen hebben een minimale contractduur van 3,6, 12 of 24 maanden en zijn binnen deze contractduur ook niet opzegbaar. Na de eerste contractduur is het abonnement opzegbaar met een opzegtermijn van 1 kalendermaand.
Zegt u bijv. op d.d. 15 oktober 2022, dan loopt uw abonnement nog t/m 30 november 2022.
U dient het abonnement aan de balie op te zeggen middels een opzegformulier.

Betaling
Het abonnementsgeld wordt automatisch geïncasseerd. Dit gebeurt omstreeks de 26e van de maand voorafgaand aan de nieuw te betalen periode. Met het ondertekenen van het inschrijfformulier machtigt u MA Lifestyle Club tot deze incasso. U dient zorg te dragen voor voldoende saldo.

Bij een betalingsachterstand brengen wij €5,00 administratiekosten in rekening!

Personen onder de 18 jaar dienen een ouder/voogd het inschrijfformulier te laten ondertekenen.

TIP: Om te voorkomen dat wij het incassobureau inschakelen adviseren wij contact op te nemen omtrent achterstand betalingen.Contact: Mark / Jacqueline info@malifestyleclub.nl

MA Lifestyle Club heeft wettelijk het recht om jaarlijks een prijsverhoging door te voeren volgens CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Consumenten prijsindex.

Persoonlijk
Het abonnement is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

Activiteiten bezetting
MA Lifestyle Club heeft het recht leden geen toegang tot een groepsactiviteit te geven bij een maximaal mogelijke bezetting. .
Indien u een abonnement heeft voor één keer per week en u kunt een keer niet, dan mag u de les inhalen in de betreffende maand of in de eerst volgende maand.

Blessure/wijziging
Indien u als gevolg van bv. een blessure, ziekte of zwangerschap niet in staat bent van uw abonnement gebruik te maken, is het mogelijk het abonnement tijdelijk stop te zetten. Net als een wijziging in de algemene gegevens of een abonnementswijziging dient dit te gebeuren met een wijzigingsformulier van MA Lifestyle Club. Overzetten van het Basisabonnement naar onbeperkt kan per direct. Omgekeerd echter duurt dit 3 maanden.

Openingstijden

MA Lifestyle Club behoudt zich het recht de openingstijden, het aantal lesuren, de inzet van docenten en/of de maximale groepsbezetting aan te passen indien zij dit noodzakelijk acht.

Huisregels
in het gehele sportcentrum is het niet toegestaan te roken;
drinken kunt u in de sportzalen alleen meenemen in een afsluitbare bidon of sportdrankfles;
kinderen mogen niet zonder begeleiding de sportzalen betreden;
een afspraak voor de 1e fitnesstraining en het naleven van het overlegde trainingsprogramma is verplicht tenzij anders overeengekomen met MA Lifestyle Club.

Veiligheid en aansprakelijkheid
MA Lifestyle Club is niet aansprakelijk voor vermissing, diefstal, schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan goederen van de leden (of andere deelnemers) en is eveneens niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen/blessures van leden (of andere deelnemers).

Overige informatie
KvK nummer: 63734664 / BTW nr. NL168116297B02

 

Shares
Share This